Home

Wat is het veiligheidsgilde?

Het Veiligheidsgilde heeft tot doel organisaties en bedrijven veiliger te maken. Dat doet ze door het verhogen, verdiepen, verspreiden en borgen van kennis en kunde rond het effectief beïnvloeden van cultuur en gedrag.
In het bijzonder door het ontwikkelen, inzetten en evalueren van interventie-instrumenten die het gedrag van mensen veiliger maken en de veiligheidscultuur van organisaties op een hoger niveau brengen.

Actueel

Seefie vindt er regelmatig van alles van: zie facebook

Interventie-instrumenten

Bedrijven die de ambitie hebben hun veiligheidsprestaties te verbeteren, worden doorgaans geconfronteerd met een grote variëteit aan verbetermethodieken en -instrumenten. Hoe en wat te kiezen? Die keuze is lastig als de relatie tussen de investering en het effect onduidelijk is. In de praktijk kiezen bedrijven daarom vaak op arbitraire gronden voor interventies.
Het Veiligheidsgilde biedt een methodiek waarmee zowel de keuze vooraf als de effectmeting achteraf overwogen, gestructureerd en inzichtelijk is.

Gilde-Leden

Het Veiligheidsgilde is een vereniging met leden. De leden zijn rechtspersonen (adviesbedrijven) van klein tot groter. Wij zijn Het Veiligheidsgilde: